مشکل اپلیکیشن تک نیوز به شماره:5468

تبریک!

مشکل با موفقیت رفع شد, ممنون از سارا عزیز🌹 نسخه 7 اپلیکیشن را نصب کنید تا این مشکل و مشکلات دیگر رفع شود

100%

درصد پیشرفت

رفع مشکل