مشکل اپلیکیشن تک نیوز به شماره:5478

تبریک!

مشکل با موفقیت رفع شد, ممنون از پارسا ملکی عزیز🌹

100%

درصد پیشرفت

رفع مشکل